Na początku marca, jeszcze przed startem premierowego sezonu Ligi Futbolu Amerykańskiego na profilach klubów w mediach społecznościowych pojawiła się ankieta skierowana do kibiców. Jej celem było poznanie odczuć i opinii dotyczących sympatyków ekip zrzeszonych w LFA w następujących obszarach:

– Frekwencja na meczach LFA
– Rozrywki w dniu meczowym
– Ty jako kibic
– Usługi i Infrastruktura klubu
– Zaangażowanie społeczne klubu

Ankietę wypełniło ponad cztery tysiące kibiców, na podstawie czego wylosowano próbę badawczą 3500 kwestionariuszy. Niemal 3/4 z nich to mężczyźni, kobiety stanowiły natomiast dokładnie 25,21%. Najwięcej ankietowanych osób znajduje się w przedziale wiekowym 25-34 (42,88%), na drugim miejscu jest grupa 18-24 lata, a na najniższym stopniu podium przedział wiekowy 35-44. 5,66% ankietowanych to osoby niepełnoletnie, natomiast powyżej 45 lat ma zaledwie niespełna 7% badanych.

Spośród trzech i pół tysiąca ankietowanych prawie połowa zadeklarowała, że regularnie chodzi na mecze swojej drużyny, a w sumie 46,51% zaznaczyło, że jednym z głównych tego powodów jest fakt bliskiej znajomości lub powiązania rodzinnego z zawodnikiem okolicznej drużyny. Tylko niewiele ponad 1/10 przyznała się, że nie chodzi na mecze, lecz na bieżąco śledzi wyniki swoich ulubieńców. Dokładnie 25,07% na mecze chodzi okazjonalnie.

Cieszy przede wszystkim fakt, iż ponad 30% badanych potwierdziło, iż z trybun ogląda każde spotkanie swojego klubu. Dodatkowo, najchętniej wybieraną odpowiedzią było zaznaczenie przedziału od 3 do 9 meczów futbolowych w sezonie, co zaznaczyło aż 41,41% kibiców. Tylko 6,84% osób w ciągu roku ani razu nie pojawiło się na stadionie.

Futbol amerykański cieszy się w naszym kraju coraz większą popularnością, a jak się okazuje, faktem, który najczęściej przyciąga nowych kibiców do zainteresowania się tą dyscypliną, jest chęć wspierania lokalnej drużyny. Ogromny wpływ na decyzję wybrania się na mecz ma również najbliższe otoczenie, sporą rolę odgrywa w tym również największe sportowe wydarzenie na świecie, czyli Super Bowl. Oto jak odpowiadali nasi badani na pytanie “Co sprawiło, że zacząłeś chodzić na mecze?“:

Przeprowadzone badania wykazały, że kibice dość niechętnie decydują się na samotne oglądanie meczu. Odpowiedź tę zaznaczyło tylko 25,49% ankietowanych. Znacznie chętniej wspieramy lokalny klub ze znajomymi (aż 68,65%), czy wybrankiem, bądź wybranką serca (38,13%). Było to pytanie wielokrotnego wyboru, stąd nie dziwi także popularność odpowiedzi “z rodziną”, którą zaznaczyła 1/4 badanych. Potwierdza nam to zatem niezwykle towarzyski i familijny klimat wydarzeń futbolowych.

Na stadionach, gdzie prezentują się kluby Ligi Futbolu Amerykańskiego możemy spotkać każdego, niezależnie od wieku, czy pozycji zawodowej. Badania wykazały, że najczęściej kibicują pracownicy średniego szczebla (39,66%) i uczniowie bądź studenci (29,33%). Nie brakuje jednak także prywatnych przedsiębiorców, pracowników niższego szczebla, osób niepracujących, czy nawet emerytów, których wśród ankietowanych znalazł się niespełna jeden procent. Chętne uczęszczanie na spotkania futbolowe i wspieranie swojego klubu ma związek z doskonałym samopoczuciem fanów. Ankietowani bezpieczeństwo kibica na meczu ocenili aż na 4,46 w pięciostopniowej skali, natomiast zachowanie ludzi wokół siebie na 4,45.

Poprosiliśmy Państwa także o ocenienie, która z branż mogłaby osiągnąć największe korzyści wizerunkowe ze wsparcia Ligi Futbolu Amerykańskiego. Zdaniem badanych, najlepiej wyszliby na tym producenci odzieży oraz napojów, których wytypowało ponad 60% ankietowanych. Na dalszych miejscach znalazły się kolejno firmy z branży gastronomicznej, motoryzacyjnej, a także medycznej. Pełne wyniki wyglądają następująco:


Podsumowując, bardzo cieszy fakt, że kibice coraz chętniej decydują się na wsparcie drużyn Ligi Futbolu Amerykańskiego i w znacznym stopniu czują z nimi lokalną więź. Większość spośród sporego grona badanych nie ogranicza się do biernego kibicowania, a decyduje się na wspieranie swoich ulubieńców z trybun. Na stadionach, gdzie w tym roku gości LFA odnaleźć może się każdy, co powoduje iż zdecydowana większość fanów odczuwa zadowolenie po obejrzanym meczu i z niemniejszymi chęciami decyduje się na ponowne odwiedzenie stadionu.